APP YOUR SCHOOL

ERASMUS+ 2016-2019

O Kαρπός συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ “App Your School” από τον Οκτώβριο του 2016 και για 2 χρόνια, σε μία διοργάνωση που εμπλέκει 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Τσεχία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία και Τουρκία). Το έργο έχει ως στόχο τη δοκιμή και την εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών και πρακτικών σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Bασικός διοργανωτής και εταίρος μας, το ιταλικό Centro Zaffiria.

Πιο συγκεκριμένα, βασικός στόχος είναι να εξεταστεί ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τους μαθητές, τις δεξιότητες τους που αναπτύσσονται έξω από τα σχολεία, τις δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες για εφαρμογές στην τάξη και την προώθηση της νεανικής δημιουργίας. Μέσω της ανάπτυξης 5 πρωτότυπων "Ψηφιακών Ατελιέ" σε κάθε χώρα θα μελετήσουμε το πώς οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση) μπορούν όσο το δυνατόν καλύτερα να ενταχθούν στα σχολικά προγράμματα σπουδών, πάντα με έμφαση στην ψηφιακή δημιουργικότητα. Τα εργαστήρια αυτά θα εμπνευσθούν από τη μεθοδολογία συμμετοχικής προσέγγισης, έμφασης στη φόρμα και την εξέλιξή της των Alberto Manzi και Bruno Munari .

Ένας ειδικός στόχος είναι, επιπλέον, να ενσωματωθούν οι δεξιότητες και η δημιουργικότητα των παιδιών που αναπτύσσεται εκτός σχολικού περιβάλλοντος, με στόχο την ένταξη αυτών των δυνατοτήτων στην τάξη. Εθνικές και ευρωπαϊκές ατζέντες συχνά επικεντρώνονται στους κινδύνους της ψηφιακής εποχής, όπως η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο, μορφές hatespeech ή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Αυτό στέκεται αφορμή να δημιουργηθεί ένας περαιτέρω στόχος του έργου, η ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ως προς το ρόλο τους για τη μετάβαση από το εξωσχολικό και ενίοτε μοναχικό περιβάλλον σε συνεργατικές παραγωγικές διαδικασίες. Η εκπαίδευση του δασκάλου σε καινοτόμες μεθοδολογίες ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας.

Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα προβλέπει τρία στάδια εξέλιξης.

1. Το πρώτο στάδιο αντιστοιχεί στο πρώτο έτος του προγράμματος και θα είναι η κατάρτιση του προσωπικού των εταίρων μέσω διακρατικών συναντήσεων. Τα σεμινάρια κατάρτισης των εκπαιδευτικών και εταίρων είναι απαραίτητα για να ξεκινήσει η εφαρμογή του έργου στα σχολεία με ένα κοινό μεθοδολογικό υπόβαθρο.

2. Μετά από αυτό, και παράλληλη έρευνα που διεξάγουμε, δεκαπέντε εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν και καταρτισθούν στις μεθοδολογίες αυτές. Στη συνέχεια, εκπρόσωποι των εταίρων και των εκπαιδευτικών θα συναντηθούν σε μία δεύτερη διεθνή συνάντηση κατάρτισης, στην Ιταλία, προκειμένου να επεξεργαστούν το περιεχόμενο, τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες για να ολοκληρώσουν τα "Ψηφιακά Ατελιέ" . Την επόμενη χρονιά οι εκπαιδευτικοί με τη βοήθεια των συνεργατών μας θα πειραματιστούν σε τάξεις σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικία των μαθητών 11-16 ετών). .

3. Το τρίτο έτος είναι αφιερωμένο στην αξιολόγηση και τη συγγραφή και οργάνωση "εργαλειοθηκών" (toolkits) στις 8 γλώσσες του έργου. Βαθύτερος στόχος είναι η ενσωμάτωση της πειραματικής φάσης της κάθε χώρας σε αντίστοιχα σχολικά προγράμματα ώστε να προταθεί σε εθνικό επίπεδο μια ποικίλη ενσωμάτωση των ΤΠΕ, καθώς και η τη διάδοση και χρήση του παραγόμενου υλικού .

Eπιμόρφωση εκπαιδευτικών

Ο Καρπός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ "App Your School" προσφέρει μια επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς με θέμα "Δεξιότητες των έφηβων στα μέσα επικοινωνίας και τις νέες τεχνολογίες και η ένταξή τους στο σχολείο". Στην επιμόρφωση αυτή θα εξετάσουμε το γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, τις δεξιότητες που αναπτύσσονται έξω από τα σχολεία και πώς αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν στη μάθηση. Ειδικότερα, θα μελετήσουμε πώς επιλεγμένα τεχνολογικά εργαλεία και μεθοδολογίες μπορούν να ενταχθούν στα σχολικά προγράμματα σπουδών, τις δυνατότητες που δίνουν για εφαρμογές στην τάξη και τη δημιουργική χρήση των νέων μέσων.

Άξονας μας σε αυτόν τον πειραματισμό θα είναι η παρουσίαση και εφαρμογή πρωτότυπων Εργαστηρίων που εμπνέονται από τη μεθοδολογία των Ιταλών σχεδιαστών και παιδαγωγών Alberto Manzi και Bruno Munari που δίνουν έμφαση στη συμμετοχική προσέγγιση, το σχεδιασμό, τη φόρμα και την εξέλιξή της.

Σε ποιους απευθύνεται
Η πρόταση απευθύνεται σε ενεργούς εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τη βελτίωση και την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας στα σχολεία και συγκεκριμένα σε μαθητές 11-16 ετών. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεχθούν για να συμμετέχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μέσα στη σχολική χρονιά 2017-2018 να εφαρμόσουν στην τάξη τους κάποιες από τις δράσεις πάνω στις οποίες θα επιμορφωθούν με την υποστήριξη του Καρπού.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

 • 4 Ιανουαρίου 2017, Καρπός

  Ο Καρπός κάλεσε μια ομάδα εκπαιδευτικών και εκπροσώπων φορέων που ήδη δραστηριοποιούνται στα νέα μέσα, στις 4 Ιανουαρίου 2017, με στόχο τη δημιουργία μιας ομάδας ανταλλαγής ιδεών και πρακτικών σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση.

  Ερωτήματα που συζητήσαμε είναι: Ποιες από τις τεχνολογικές δεξιότητες τις οποίες οι μαθητές έχουν αναπτύξει εκτός σχολείου είναι κατά τη γνώμη μας εντυπωσιακές και πιθανά εποικοδομητικές; Πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε τέτοιες δεξιότητες και να τις συνδυάσουμε με γνωστικά πεδία; Τι παραδείγματα υπάρχουν σχετικά με τα παραπάνω; Τι εφαρμογές έχουμε ήδη στην εκπαίδευση;
 • 9-13 Ιανουαρίου 2017, Bologna

  Επιμόρφωση στελεχών και εκπαιδευτικών στη Bologna. Πέντε ημέρες εισαγωγής στις τεχνικές και παιδαγωγικές μεθόδους του εταίρου μας από την Ιταλία, το Centro Zaffiria, συνδυάζει τη γνώση πάνω στο σχεδιασμό εργαστηρίων, παιχνιδιών και βιβλίων με άξονα την οπτική επικοινωνία.
 • 12, 13, 15 & 16 Ιουνίου 2017, Καρπός

  Η επιμόρφωση στη Bologna θα προσαρμοστεί από εμάς για 15 εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2017!
Free WordPress Themes, Free Android Games